Behandling
Regressionsterapi
Reiki Healing
Healingmassage
REGRESSION


Hvad er Regression

Regression betyder “at gå tilbage”. Regression er en metode, hvorved man går tilbage i tiden, 
til et tidligere liv eller til dit ”nu” liv f.eks. din barndom eller ungdom.
Teknikken jeg anvender er udarbejdet og gennemprøvet i mange år af Rud Grandt.


Under en regression vil dine problemer blive synliggjort på en rolig og kærlig måde.
De oplevelser vil du får ved at genopleve et tidligere liv ofte få dig til at forstå, hvorfor du tænker, handler og føler som du gør i dag.

Det er meget vigtigt for mig at fortælle at der ingen fysisk smerte er forbundet ved at opleve et tidligere liv.
I de fleste tilfælde vil det at genopleve et tidligere liv eller ”nu” liv, tværtimod gøre det lettere for dig at løse de problemer (udfordringer) du har i dag.

Du får hjælp og kærlig vejledning til at arbejde præcist og målrettet på at blive af med dine ”problemer” ved hjælp af din skytsånd. Til glæde for dig selv og dine kære.

VIGTIGT:
Du behøver ikke føle at du har et/flere problemer for opleve et tidligere liv. 
Det er tilstrækkeligt blot at have ønsker om at rejse i er tidligere liv eller for at få vished om, at du har levet før.


Hvorfor opleve et tidligere liv eller dit ”nu” liv

· Du ønsker blot at opleve et tidligere liv
· Du vil gerne møde din skytsånd
· Du har en eller flere fobier
· Du har lav selvværd
· Du har uhensigtsmæssige reaktionsmønstre
· Du mangler livsglæde (kørt fast)
· Du kører et bekymringsprogram
· Du udsætter ting, uden at kunne finde ud af hvorfor
· Du er meget hård ved dig selv
· Du har ondt uden at kunne finde årsagen
· Du vil gerne have en bedre forståelse af dit ”nu” liv


Hvordan ser/oplever du et tidligere liv

Det er forskelligt fra person til person hvordan det ses/opleves. Så der er ingen rigtig eller forkert måde at se/opleve en rejse i tidligere liv på.

· Nogle modtager billeder i brunlige farver
· Andre modtager billeder i naturlige farver
· Andre ser det som brudstykker fra en film
· Der er også dem som rejser på fornemmelser

Det er meget sjældent at hele rejsen kommer frem og bliver vist i farve og i en høj billedekvalitet.


Inden rejsen påbegyndes

Vi starter med en samtale og under samtalen finder vi sammen ud af, hvad det er for nogle problemer/ mønstre du gerne vil have vi kigger på under din rejse. 
Når det så er på plads, bruger jeg noget tid på at fortælle dig om hvad der kan ske under rejsen og hvordan det kan lade sig
gøre at få de ”glemte” oplevelser frem. Når det er på plads, bliver du lagt på briksen med et tæppe over dig og en ”klud” for din øjne, så du ikke skal blive forstyret af lys under rejsen. 

For at få din dagsbevidsthed lidt af vejen, er det vigtigt at du bliver lagt i en dyb fysisk hvile. Det foregår ved at jeg beder dig om at slappe af i forskellige dele af din krop, og vi begynder med dine fødder.
Når hele din krop så er afslappet tæller jeg dig ned fra 21 – 0.

Nedtællingen kan ske på en af følgende 3 måder.

· En farve nedtælling.
· En tur ned med elevatoren
· En tur ned af en meget smuk trappe

Du vælger selv hvilken af de ovenstående metoder der passer bedst for dig.
Nedtællingen er nødvendig for at få din dagsbevidsthed lidt af vejen. Den tilstand du nu ligger i kaldes alfa-niveau.
Det er den tilstand du er i, lige før du falder i søvn. Denne tilstand forbliver du i indtil rejsen er afsluttet.

Det er vigtigt at du bliver lagt i denne tilstand, da vi skal have kontakt med din underbevidsthed, hvor da dine oplevelser fra tidligere liv er gemt. Disse oplevelser har vi ned os fra liv til liv har vi vores aura og vores sjæls vibrationer.
Det er sjælen og auraen vi genkender hinanden på. I virkeligheden sker der det at når du ligger i dyb hvile, bruger du din hjerne som computer til at hente et tidligere liv ned med, dit 3 øje til at se et tidligere liv med og din stemme til at formidle det med.

Rund omkring dig har du det der kaldes aura (I auraens 4 lag, sidder alle dine erindringer om tidligere inkarantioner som et "erfaringslager) fra det lager henter du din oplevelser.

For at opleve et tidligere liv eller dit ”nu” liv skal vi også have hjælp fra din skytsånd.

Hvad er en skytsånd/åndelige vejleder

Det er et åndeligvæsen som har valgt at passe på dig fra du blev født og til du ikke skal være her på jorden mere i dette liv.

Du skal vælge et sted hvor du gerne vil mødes med din skytsånd du har 2 valgmuligheder. 

· I det åndelige rum
· På et natursted (det kan være din baghave, en strand eller en mark etc.)

Når den kontakt så er på plads, beder jeg din skytsånd om, at du får lov til at genopleve et tidligere liv eller ”nu” liv, der kan give dig en bedre forståelse af det liv du lever i dag eller som har en RØD TRÅD frem til personer som du kender i dag.

Du rejser hele tiden med din skytsånd og tænker sammen med din skytsånd.

OPLYSNING; Du er ikke i hypnose. Du kan til enhver tid sige, at du ikke ønsker at se/opleve mere. Du har hele tiden din egen vilje med dig under rejsen.
  

Hvordan foregår en rejse i tidligere liv

Du rejser sammen med din skytsånd. Selve rejsen tager fra 45 min – 75 min.

Rejsen tager sin begyndelse i dit 15 år. Dine erindringer om hvem du var forsøger vi at fastlægges:   

. Hvad du hed, hvilket køn du var
. Hvor mange var der i din familie
. Hvor boede du (by og land)
. Hvilket årstal befinder du dig i
. Fik du dig en uddannelse
. Blev du gift
. Hvad hed din ægtefælde
. Fik i nogle børn, Hvis ja navnene på børnene og muligvis hvornår de blev født.
. Hvilken møntfod der blev betalt med
. Havde du et arbejde
. Tager på en rundtur der hvor du bor, du fortæller så hvordan der ser ud
. Oplevelser der vil være godt for dig at se på, for at få en bedre forståelse af hvem du er i dag
. Hvordan/hvornår du døde

Du er hele tiden bevidst om din egen situation under rejsen, så jeg kan på ingen måde tvinge dig til at genopleve noget du ikke selv syntes om. Du kan således selv bestemme om du vi blive i oplevelsen eller blot springe videre til næste ”oplevelse” i dit tidligere liv.

Skulle du komme ud i en oplevelse der virker voldsom og ubehagelig, som du ikke selv kan komme videre fra, så beder du bare mig om at flytte dig væk fra oplevelsen.
Du har fra start til slut din egen vilje og kontrol over hele forløbet.
Så rykker jeg dig frem til 5 min. før din død. Du ser således hvad du er døde af (alderdom, sygdom etc.)

Du dør så og du svæver langsom ud af din krop, du hænger nu i en tynd sølvsnor. Jeg beder så din skytsånd om at komme og hænge ved siden af dig. Du ser ned på de mennesker (familie) der er samlet rund omkring dit dødsleje. Nu beder jeg dig om at kalde billedet frem af din far, mor, søskende, ægtefælde, børn og andre relevante personer du har kendt i det liv du lige har forladt, så spørger jeg om der er nogle af de personer du kender i det liv du lever i dag. Hvis JA fortæller du hvem de er i dag.

Jeg spørger så din skytsånd, hvad du skulle lære af det liv.
Jeg spørger også om dato og år på hvornår du døde.
Hvor du blev begravet.
Du får også at vide hvordan du fremover kan tage kontakt til din skytsånd.
Når det er på plads, klipper jeg sølvsnoren og du svæver op på en klar blå himmel med bløde hvide skyer i en såkaldt mellemlivstilstand. Dette er en meget smuk tilstand hvor du er fri for tung fysisk krop og du har ingen jordiske problemer.

Deroppe kan du spørge din skytsånd om alt hvad du gerne vil vide ”NU”.

Når du har spurgt om det, du gerne ville vide lige nu, siger i på snarlig gensyn.

Så tager jeg dig stille og roligt ud af oplevelsen, og når du er klar til det, vender du tilbage til nuet.

I tiden efter en tilbageføring melder der sig mange spørgsmål og det kan også tage tid før alle oplevelser har sat sig. Du er altid velkommen til at bestille tid til en samtale om dine oplevelser, eller hvis du er usikker på om du har forstået dine oplevelser rigtigt.


Sådan får du mest ud af rejsen

· Du skal have god tid og være rimelig frisk på rejse dagen. 

· Du skal ikke have nogle aftaler, der kan være med til at give dig stress.

· Min  erfaring er, at jo færre, du har fortalt at du har bestilt tid til en rejse i tidligere liv, jo nemmere har du ved at rejse.

· Men det er også meget vigtigt at du ikke ligger og analyserer og tænker over de svar du får under rejsen.

· Tit har du allerede svaret parat inden jeg har fået stillet mit spørgsmål færdigt.

. Det er meget vigtigt at du holder fast i dine svar.

. For ellers kan du meget nemt komme til at blokere for de informationer, du ville have fået.

· På selve rejse dagen er et JA et JA og et NEJ et NEJ.

. Når du kommer hjem igen har du jo al den tid, der skal til, for at analysere  rejsen og de informationer du har fået.

· Det er meget vigtigt,  at du føler dig tryg.


Praktiske ting i forbindelse med rejsen

· Du skal være over 18 år.

. Du må ikke være påvirket af euforiserende stoffer.

· Tag et par varme sokker med som du kan have på under rejsen. Det kan forstyrre dig, hvis du fryser om dine fødder.

· Medbring en varm trøje til hjem turen, da du godt kan være blevet lidt kuldeskær efter rejsen.

· Din rejse blive optaget på en Cd-rom, så du kan genopleve din rejse igen og igen hjemme hos dig selv,
  når det passer ind i din hverdag.

 
 

 


Reiki Healing


Hvad er Reiki Healing

Reiki Healing er en Japansk healingsart som i slutningen af 1800 tallet blev genopdaget i Japan af en kristen munk Mikao Usui. Reiki Healing, der bedst kan oversættes til “Universel Energi” er en risikofri, naturlig og holistisk behandlingsform.
Traditionen er blevet videreført af liniebærerne Chijiro Hayashi, Hawayo Takata og den nuværende: Phyllis Lei Furumoto. Reiki kom til Danmark i 1985 da Phyllis indviede den første danske Reikimester, Birgit Stephensen.

Om Reiki Healing 

Reiki Healing er en healingsart der påvirker både fysisk og psykisk.
Fysisk gennem at lindre smerter, fjerne spændinger rense og bringe kroppen i ro og harmoni.
Psykisk ved at opløse blokeringer og fremme en tilstand af total afspænding, skabe balance, frigøre negative holdninger, afstresse, bearbejde følelser og uhensigtsmæssige forestillinger.

Denne healingsart udføres på en risikofri, naturlig måde. Behandlingsformen er god ved akutte smerter eller kroniske lidelser så som:

· Gigt (kan væsentligt nedsættes)
· Astma
· Migræne
· Søvnløshed
· Rygsmerter
· Stress
· Frigøre negative holdninger
· Følelsesmæssige problemer
· Udbrændthed
· Holde din krop i balance

Reiki Healing er godt for alle; børn, unge, ældre og gravide

Hvordan forgår behandlingen

Først taler vi om, hvad du ønsker hjælp til at få væk, derefter lægger du dig på briksen (påklædt).

Jeg lægger mine hænder på dig, jeg starter med dit hoved, derefter hele forsiden af din krop og til slut hele bagsiden af din krop. Det er meget forskelligt hvad mine klienter oplever og mærker under en behandling. Nogle ser farver eller mærker prikken og stikken eller ser billeder, og andre falder i søvn. Dette har ingen indvirkning på behandlingens effekt.

Den bedste måde, at healingen kan hjælpe dig på, er at starte med tre behandlinger i træk også tæt på hinanden som muligt, derefter f.eks., hver uge eller hver 14 dag indtil du er helt på toppen igen. 
 
 

 HEALINGMASSAGE


Hvad er Healingmassage

   
Healingmassage er en meget rolig og blid/omsorgsfuld massageform, som støtter dig i at synke ind i en dyb, indre stilhed og hjælper til at mærke din krop og følelser mere intenst og levende.

Ligesom en blomst skal have vand og lys, blomstrer vi også op ved omsorgsfuld berøring og opmærksomhed.

Om Healingmassage

Healingmassagen er bygget op, så den understøtter og respekterer kroppens psykiske energier.
Mange af os kommer først i kontakt med kroppen, når den gør ondt eller føles stiv og spændt. Kroppens spændinger kan komme fra dårlige arbejdsstillinger, stemninger, tanker eller oplevelser som vi måske har valgt at glemme; men som vores krop glemmer ikke. Under massagen får du mulighed for at blive mere bevidst om, hvad der faktisk rører sig i dig.

Massageformen er god ved:

· Myoser
· Iskias
· Rygsmerter
· Skuldersmerter
· Trætte ben/fødder
· Spændingshovedpine
· Stress
· Behov for ny energi

Du behøver ikke at have nogle problemer med din krop for at bestille tid til Healingmassage, du kunne jo også bruge det som din velfortjente pause fra hverdagens  mange gøremål.

Hvordan foregår behandlingen

Først taler vi om hvad du ønsker hjælp til at få væk, derefter lægger du dig på briksen, iført dit undertøj, du få et lagen over dig.  Under massagen vil de dele af kroppen der ikke masseres, være tildækket med lagen.   Jeg masserer med mandelolie.
Den bedste måde, hvorpå Healingmassagen kan hjælpe dig, er at starte med to behandlinger i løbet af fem dage. Derefter ca. hver 14. dag indtil du er helt på toppen igen.